PostHeaderIcon ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ „ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016

КАТО ЛЪВОВЕТЕ

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
„ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016”

В деня за почит на Светите братя Кирил и Методий 11 май за десета поредна година се проведоха Традиционните филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти, организирани от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, под ръководството на заместник-ректора проф. д-р Антони Стоилов и Декана на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова,.
В Четенията участваха студенти и докторанти от няколко български университета, които представиха своите научни разработки в две секции: езикознание и литературознание.
В секциите по езикознание, които преминаха под ръководството на националното жури в лицето на проф. д-р Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”), д-р Дария Карапеткова (СУ „Климент Охридски”), темите впечатлиха с актуалност, специфика на научния език, теренна работа, задълбочени езиковедски познания, които младите хора систематизираха. Литературоведската секция беше придружена със задълбочени дискусии, породени от интересните тези на младите учени. Журито в лицето на, проф. д-р Амелия Личева и проф. д-р Магдалена Панайотова обективно и от позицията на опита, обърна внимание на някои проблемни ядра в докладите на участниците. В работата на конференцията се включиха и много млади етнолози. От тях бе отличен докладът на студентката Беатрис  Тодорова.
Тази година някои от докладите бяха с журналистическа насоченост, което не  е изненада, като се има предвид, че интересът към магистърската програма на Филологическия факултет, свързана с работа в медиите, се радва на огромен интерес ”): Съществува ли проблем с  политическата коректност в медиите у нас.
Рецензираните доклади, които отговарят на научните критерии, ще бъдат публикувани.
Раздадени бяха 4 награди в езиковедската, и 4 награди в литературоведската секция. Младите автори, бяха отличени със сертификати и парични бонуси.

2016
Наградени доклади

Езикознание
Първа награда: Анна Лянчова, ЮЗУ, студент – 120 лв.
Втора награда: Александра Колева, СУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Нели Иванова, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Ива Иванова, СУ, докторант – 70 лв.

Литературознание
Първа награда: Мартина Недялкова, СУ, докторант – 120 лв.
Втора награда: Спасимир Тренчев, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Десислава Узунова, СУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Беатрис Тодорова, ЮЗУ, студент – 70 лв.

filo2016 1

filo2016 2

filo2016 3

 

PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2016” - ПРОГРАМА

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2016”
11 май 2016 г., сряда

Зала 1 412 (IV етаж, централна сграда, наляво след стълбището)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,30 ч. - регистриране

09,30 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

09,45 – 09,55 Кристина Балтова - Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Пътешествия във времето или път между два свята

09,55 – 10,05 Филиз Адем (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Сватбата през погледа на различните религиозни и етнически общности в Гоцеделчевско

10,05 – 10,15 Анна Лянчова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Словообразувателната категория  „Имена за производители на действие” в „Рибния буквар” на Петър Берон

10,15 – 10,25 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Диаболичната жена – образ отвъд мислимото. Структура на женския образ в разказа „Пробуждане” от Вл. Полянов

10,25 – 10,35 Беатрис Тодорова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Женската трудова миграция от Видин към Италия – етноложки анализ

10,35 – 10,45 Ива Иванова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Транспозитивни употреби на някои морфологични категории в рекламните текстове за мода   

10,45 – 10,55 Цветелина Митова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Пътешествия в съня

10,55 – 11,05  Александра Колева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): "Особености на подчинените обстоятелствени изречения в "Болгарска граматика" на Неофит Рилски"

11,05 – 11,15  Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, бакалавър): "Поетическият превод"

Дискусия
11,20 – 12,00
12,00 – 13,00: Почивка за обяд
 
Следобедно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

13,00 – 13,10 Изабел Радойчева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Балнеолечението в Кюстендил в периода на социализма – етноложки  аспекти      

13,10 – 13,20 Нели Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Модалните частици в немския език и преводът им на български език в повестта „Двойната Лотхен” от Ерих Кестнер

13,20 – 13,30 Спасимир Тренчев (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Научно-фантастичният
         жанр като нефантастика или за изграждането на светове от думи   

13,30 - 13,40 Ралица Огнянска (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Архитектурният комплекс
        „Вароша” като културно-историческо наследство

13,40 – 13,50 Деница Генчева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Билингвизъм и диглосия в социалните мрежи

13,50 – 14,00 Ева Монева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): „Зеленият път” от Стивън Кинг
 – етика, естетика и художествено внушение   

14,00 - 14,10 Мартина Недялкова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Феминизмът
в Азия – национални и транснационални практики в Япония, Китай и Южна Корея

14,10 - 14,20 Яна Янкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Отвъд думите. Среща на думи
и образи в романа «Девата в градината»

Дискусия
14,20 – 15,00

15,00 – 15,30 – награждаване на автори на отличени доклади

15,30 – 15,45 - закриване на Националните филологически четения

 

PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти 2016

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози от българските висши училища!

На 11 май (сряда) 2016 г. Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите национални филологически четения за студенти и докторанти.
Каним всички, които са изкушени от проблемни въпроси на езикознанието и литературознанието, да вземат участие в тази конференция. Участниците ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска.
Заявката за участие (ИЗТЕГЛЕТЕ .DOC) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок за изпращане - 6 май 2016 г.

По време на конференцията трябва да представите доклада си за не повече от 15 минути.
Националните филологически четения са със състезателен характер и ще бъдат оценявани от национално жури, съставено от университетски преподаватели. Участниците, които се класират на първо, второ и трето място във всяка секция, ще получат парични награди, а докладите им ще бъдат публикувани в специален сборник. Най-добрите доклади също ще бъдат публикувани.
Очакваме Ви!

 

PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти 2015 - ПРОГРАМА

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2015”
11 май 2015 г., понеделник

Зала 114 (I етаж, централна сграда, надясно след входа)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,35 ч. - регистриране

09,35 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

09,45 – 10,00 Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент):”Uncle Tom’s Cabin” and „Gone With the Wind” between truth and fiction

10,00 – 10,15 Мария Стоянова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Etymology of the words Bulgaria and Bulgarian

10,15 – 10,30 Дениса Черма (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Пйетър Богдани в албанската култура

10,30 – 10,45 Ерол Емилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Трансформации на героичното в романа „Калуня-каля” на Георги Божинов

10,45 – 11,00 Александра Колева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Типология на подчинените изречения в „Рибния буквар” на Петър Берон  

11,00 – 11,15 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Най-късата сянка. Събитието раздвояване в разказа «Черният дом» от Вл.Полянов

11,15 – 11,30 Цветелина Моралиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Названия за жена родилка в българския език

Дискусия
11,30 – 12,00
12,00 – 13,00: Почивка за обяд
 
Следобедно заседание
Водещ заседанието: проф. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

13,00 – 13,15 Наталия Димитрова (ШУ „Еп. Константин Преславски”, докторант): „Законът олицетворяваше абсурда” – специфики на правоприлагането по „Член 33” и „Небивала защита”  

13,15 – 13,30 Милена Накова-Петрова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Имена за вършители на действие (nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII-XIV век

13,30 – 13,45 Елена Борисова (Институт за литература при БАН, докторант): Безсмъртната смърт и границата на човешкия живот в романите на Галин Никифоров

13,45-14,00 Василка Бранкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Наблюдения над текстовата история на Псалм 87  в славянската традиция (начални бележки към историята на Шестопсалмието)

14,00 – 14,15 Боряна Владимирова (Институт за литература към БАН, докторант): Женските коси в българската литература – четири модела на прочит

14,15 – 14,30 Борислава Балиова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Наблюдения над стилистичните особености на Житието на светите Четиридесет мъченици  (метафорични тропи)

14,30-14,45 Деница Венкова (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Константин Павлов като драматург

Дискусия
14,45 – 15,15

15,15 – 15,30 – награждаване на автори на отличени доклади

15,30 – 15,45 - закриване на Националните филологически четения

 

PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти 2015

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози от българските висши училища!

На 11 май (понеделник) 2015 г. Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите национални филологически четения за студенти и докторанти.
Каним всички, които са изкушени от проблемни въпроси на езикознанието и литературознанието, да вземат участие в тази конференция. Участниците ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска.
Заявката за участие (ИЗТЕГЛЕТЕ .DOC) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок за изпращане - 5 май 2015 г.

По време на конференцията трябва да представите доклада си за не повече от 15 минути.
Националните филологически четения са със състезателен характер и ще бъдат оценявани от национално жури, съставено от университетски преподаватели. Участниците, които се класират на първо, второ и трето място във всяка секция, ще получат парични награди, а докладите им ще бъдат публикувани в специален сборник. Най-добрите доклади също ще бъдат публикувани.
Очакваме Ви!

 

PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти 2014 - награди

За осма поредна година Филологическият факултет на Югозападния университет стана домакин на Националните филологически четения за студенти и докторанти. Участниците тази година бяха над 20 души от няколко български университета – факт, който доказа, че когато едно научно събитие има авторитет, то традициите се утвърждават.

Представяме Ви носителите на почетените награди:

Езикознание

Първа награда:

1. Анелия Джучкова - ЮЗУ "Неофит Рилски"

2. Василена Сарафова - СУ "Св. Климент Охридски"

Втора награда:

1. Борислава Балиова - ЮЗУ "Неофит Рилски"

2. Айше Грошар - ЮЗУ "Неофит Рилски"

Трета награда:

1. Чавдар Парушев - СУ "Св. Климент Охридски"

2. Наделина Ивова - ЮЗУ "Неофит Рилски"

Членове на журито: доц. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Антони Стоилов, д-р Дария Карапеткова

Литературознание

Първа награда:

1. Кристина Беженару - СУ "Св. Климент Охридски"

Втора награда:

1. Димитър Димитров - ЮЗУ "Неофит Рилски"

2. Ева Слънчева - СУ "Св. Климент Охридски"

Трета награда:

1. Катерина Клинкова - СУ "Св. Климент Охридски"

2. Десислава Узунова - СУ "Св. Климент Охридски"

3. Василка Бранкова - ЮЗУ "Неофит Рилски"

Членове на журито: проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Магдалена Панайотова, доц. д-р Стилиян Стоянов

 

PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти 2014 - програма

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2014”
9 май 2014 г., петък

Зала 114 (I етаж, централна сграда, надясно след входа)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,40 ч. - регистриране

09,40 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание


Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

09,45 – 10,00 Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Metaphors: getting beyond the opacity of high
                       style  in the English texts

10,00 – 10,15 Василка Бранкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Идеята за светостта и светеца в „История
                                славянобългарска” и в „История во кратце” на йеромонах Спиридон

10,15 – 10,30 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Авторът и неговият двойник. Разказът „Мрежата на дъжда” от Владимир Полянов – творецът в търсене на смисъл

10,30 – 10,45 Катерина Клинкова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Проблемът за четенето в XXI век – литературни теории и тяхната реализация

10,45 – 11,00 Лилия Стойнева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Джейн Остин и женските почерци в английската викторианска литература

11,00 – 11,15 Кристина-Андреа Беженару (СУ „Св. Климент Охридски”, магистър): Поучения на Нягое Басараб към сина си Теодосий

11,15 – 11,30 Моника Стойнева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Празникът Иван Купала в миналото и настоящето

11,30 – 11,45 Ева Слънчева (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Какво знаем за италианските суеверия

11,45 – 12,00 Димитър Димитров (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Структурни особености и кратка съпоставка между „Хазарски речник” на Милорад Павич и „Извън себе си” на Борислав Попов

12,00 – 12,15 – дискусия
12,15 – 13,30 - обяд

Следобедно заседание

Водещ заседанието: доц. д-р Андрей Бояджиев (СУ „Св. Климент Охридски”)

13,30 – 13,45 Наделина Ивова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): В търсене на figura etymologica  

13,45-14,00 Айше Грошар (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Езикови особености на ръкопис 574+1379 Триод от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

14,00 – 14,15 Криси Велкова; Димитър Димитров (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студенти): Езикови особености на откъс от „Предувhдомленiе и предувhщанiе къ Боголюбивымъ любочитателемъ за настоящето описанiе” от „Опiсание болгарского священного монастыря Рылского” от Неофит Рилски

14,15 – 14,30 Марио Соколов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Текстологически бележки върху непроучени преписи от двете версии на Похвално слово за св. безсребреници Козма и Дамян от св. Климент Охридски

14,30-14,45 Борислава Балиова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Житието на свети Четиридесет севастийски Мъченици

14,45-15,00 Стефан Аврамов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Свети Аврамий Българин и неговото житие

15,00-15,15 Иван Михайлов; Суадин Чолак (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студенти): Сватбената терминология  в с. Червен брег и с. Вълкосел (съпоставителен анализ)

15,15-15,30 Анелия Джучкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Обща характеристика на говора на с. Лъка (Смолянско)

15,30-15,45 Суадин Чолак (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Особености в говора на с. Вълкосел (Гоцеделчевско)

15,45 – 16,00 Василена Сарафова (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Езикът на протеста в популярни италиански и български песни

16,00-16,15 Ирина Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Езикът и масмедиите

16,15-16,30 Дмитро Гергинов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Електронна автобиография на български  и руски език

16,30-16,45 Сенем Конедарева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): По въпроса за миналото несвършено деятелно причастие като способ за изразяване на евиденциалност в българския език

16,45-17,00 Чавдар Парушев (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): ‘Българските граждани’ в парламентарната реч

17,00 – 17,15 - дискусия

17,15 – 17,50 - награждаване на участници

17,50 – 18,00  - закриване на Националните филологически четения