PostHeaderIcon Екип на четенията

Екипът на проекта се състои от доц. д-р Антони Стоилов, проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, студенти и докторанти.

В националното научно жури през 2009: доц. Амелия Личева (Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доц. Валентин Гешев (Софийски университет "Св. Климент Охридски"), д-р Дария Карапеткова (Софийски университет "Св. Климент Охридски"), д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет), доц. Антони Стоилов (Югозападен университет "Неофит Рилски") и доц. Магдалена Панайотова (Югозападен университет "Неофит Рилски")

В журито през през 2010 се включиха учените: доц. Андрей Бояджиев (Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доц. Амелия Личева (Софийски университет "Св. Климент Охридски"), д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет), доц. Валентин Гешев (Софийски университет "Св. Климент Охридски"), доц. Антони Стоилов (Югозападен университет "Неофит Рилски") и доц. Магдалена Панайотова (Югозападен университет "Неофит Рилски")