Традиционни студентски филологически четения

„Югозападен университет 2012

11 май 2012 г., петък

Зала 114 (I етаж, централна сграда, надясно след входа)

П р о г р а м а

Регистрация на участниците - до 09,20 ч.

 

Откриване на конференцията – 09,20 ч. – 09,30 ч.

Секция бакалаври и магистри (114 зала)

              Водещ заседанието: доц. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

            9,30 – 9,45 Красимира Сидерова: Фразеологични единици с компонент ucho / ухо в чешкия и българския език, (Югозападен университет, Магистър, Славянска филология, V курс)

            9,45 – 10,00 Силвия Терзиева: Фразеологични единици, характеризиращи емоцията страх в българския и чешкия език, (Югозападен университет, Магистър, Славянска филология, V курс)

            10,15 – 10,30 Христина Бисеринска: Изразяване на модалната категория необходимост в чешки и български с глагола muset (Югозападен университет, Магистър, Славянска филология, V курс)

            10,30 – 10,45

            10,45 – 11,00 Емилия Илиева, Представяне на темата по опазване на околната среда в българските масмедии (магистърска програма по журналистика, ШУ „Епископ Константин Преславски”)

            11,00 – 11,15 Суадин Чолак, Иван Михайлов: Паисий Хилендарски – 250 години „История славянобългарска” (Югозападен университет, Българска филология, II курс, бакалаври)

            11,15 – 11,30 Николай Трайков, Елена Борисова: Детето в романа на Константин Петканов "Без деца" (Нов български университет, втори семестър в магистърска програма "Литература, книгоиздаване, медии")

            11,30 – 11,45 Елена Борисова, Мартин Бохоров: Плътност на мълчанието в джендър шумовете: Постановки на страстта у Натали Стивънс (Нов български университет, втори семестър в магистърска програма "Литература, книгоиздаване, медии")

            11,45 - 12,00 Илияна Иванова: Предчувствията и самотата в поезията на Петя Дубарова, (СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма)

            11,45 - 12,00 Христина Андонова: Реалните лица на революцията в поезита на Добри Чинтулов, (Югозападен университет, магистърска програма по журналистика)

12,00 – 12,20 – дискусия по докладите

 

Обедна почивка 12,20 – 13,00


Секция докторанти (114 зала)

              Водещ заседанието: проф. Д-р Магдалена Панайотова (Югозападен университет)

 

            13,00 – 13,15 Галина Котева: Някои проблеми на превода на договори от английски на български, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант )

            13,15 – 13,30 Красимира Хаджиева: Homo ludens и „чуждите езици”: игра на думи и/или социално общуване, (Югозападен университет, докторант)

            13,30 – 13,45 Яница Радева, Природата на Иван Теофилов: места на романтичното, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            13,45 – 14,00 Галина Адамова: Непримирима непрестанна ангажираност - това, което Гюнтер Грас трябва да каже, (Югозападен университет, докторант)

            14,00 – 14,15 Атанаска Методиева: Извън формалното - "ZOO, или нелюбовни писма" на Виктор Шкловски, (Югозападен университет, докторант)

            14,15 – 14,30 Илвие КонедареваСън и реалност в “неромана” „Искам го мъртъв“ на Мария Станкова, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            14,30 – 14,45 Димитрина Хамзе: Пробивът на еротичния канон като формодеструкция в творчеството на Витолд Гомбрович, (ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант)

            14,45 – 15,00 Димитър Бурла: Образи на народа в Творчеството на Алеко Константинов (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            15,00 – 15,15 Ивайло Димитров: Константин Величков за литературата, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            15,15 – 15,30 Владимир Игнатов: "Чудният" на Йордан Йовков и "Затворникът" на Константин Константинов, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            15,30 – 15,45 Диана Пенчева: Жени писателки в съвременната чешка литература, (Югозападен университет, докторант)

            15,45 – 16,00 Таня Петрова: Проекции на архетиповия дуализъм в романа "Нечиста кръв" на Борисав Станкович, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

16,00 – 16,20 Дискусия по докладите

16,20 – 16,30 Кафе пауза

 

 

16,30 – 16,40 Представяне новия брой на сп. Езиков свят – с публикуваните доклади от конференцията през 2011 година

16,40 – 1`7,00 Награждаване на авторите с отличени доклади и закриване на конференцията

 

 

Заседателна зала 412 (четвърти етаж)

 

Секция докторанти

 

Водещ заседанието:

 

            9,30 – 9,45 Милена Джерекарова: Свободата на духа в поемата „Смъртта на Смаил ага Ченгич”, (Югозападен университет, докторант)

            9,45 – 10,00 Елисавета Стойчева: Св. Паисий Хилендарски в изследванията на проф. Иван Шишманов“, (Югозападен университет, докторант)

            10,15 – 10,30 Невена Михова: Аспекти на говорещата инстанция в публицистиката на П. Р. Славейков, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант)

            10,30 – 10,45 Камелия Александрова: Разпадът на личността в романите „Изобретателят“ от Борис Шивачев и „Осъдени души“ от Димитър Димов, (Югозападен университет, докторант)

            10,45 – 11,00 Павел Петков: The Image of China in the Eyes of the Western Observers and Travel Writers in the First Half of the Twentieth Century, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант)

            11,00 – 11,15 Александър Елизарев: „Пахаре”: Опит за прочит на сикхски сакрални текстове в аспекта на семантичната рима (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            11,15 – 11,30 Людмила Класанова: Огледало на времето – непреходността на тибетската будистка литература, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            11,30 – 11,45 Райна Деницова: Новият супергерой и неговият модерен читател, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            11,45 – 12,00 Велемира Иванова: Смиреният италианец и Хийтклиф в пиесата „A Legend of Florence” на Джеймс Хенри Лий Хънт (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

Дискусия – 12.00 – 12,20

Обедна почивка 12.20 – 13.00

Следобедно заседание:

 

Водещ заседанието:

            13,00 – 13,15 Александър Богданов: Аспекти на утринната светлина в Ригведа, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            13,15 – 13,30 Виктория Заевска: On the Individuality of the English Rogue in Early Renaissance Picaresque Narratives: Thomas Nashe’s The Unfortunate Traveller, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант)

            13,30 – 13,45 Румяна Дамянова: Мандала: генезис и диахрония на понятието от гледна точка на употреба и значение във фрагменти от Ригведа, Артхашастра, Натяшастра и Абхинаядарпана, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            13,45 – 14,00 Емануела Свиларова: Невъзможното бъдеще на литературата в постмодерното писане, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            14,00 – 14,15 Красимир Иванов: Литературата – (не)възможното бъдеще, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант)

            14,15 – 14,30 Елена Динева: От живопис към животопис: романът „Обезумялата Грит“ на Доминик Ролен, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            14,30 – 14,45 Радостина Игликова: Self-help Literature and the Discourse of “Now” – Textual Efficiency in Online Editions of Cosmopolitan Women`s Magazines (an English-Bulgarian Comparative Study), ШУ „Епископ Константин Преславски”, докторант

            14,45 – 15,00 Павел Филипов: Различният роман. "Хоро" на Антон Страшимиров, (Югозападен университет, докторант)

            15,00 – 15,15 Стоян Меретев: Антиадаптацията - happy end? (БАН, докторант)

            15,15 – 15,30 Катерина Кокинова: За какво служат скобите на Гомбрович и Набоков (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

15,30 – 16,00 Дискусия по докладите

16,00 – 16,15 Кафе пауза

 

 

16,30 – 16,40 Представяне новия брой на сп. Езиков свят – с публикуваните доклади от конференцията през 2011 година (зала 114)

16,40 – 1`7,00 Награждаване на авторите с отличени доклади и закриване на конференцията (зала 114)

Зала 558

(пети етаж, по коридора срещу стълбището)

 

Секция бакалаври

 

            9,30 – 9,45 Таня Пеева: Свят 1 - овца - Свят 2: една възможна формула, (ПУ „Паисий Хилендарски”, Българска филология IV курс, бакалавър)

            9,45 – 10,00 Десислава Стоянова: Бърза литература, (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, III курс)

            10,00 – 10,15 Соня Вутова: Алитерационното леене на „Тихият пролетен дъжд” от Николай Лилиев, (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, III курс)

            10,15 – 10,30 Росица Петкова: Арестуваният „Хари Потър”, (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, III курс)

            10,30 - 10,45 Десислава Илиева: Масовата култура в песента на Еминем „Beautiful” (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, IV курс)

            10,45 – 11,00 Александър Войнов: Анализ на песента „Бели птици” от Радослав Петров – Шишарката, (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, IV курс)

            11,00 – 11,15 Траян Атанасов: Четенето и невербалната комуникация, (СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавър)

            11,15 – 11,30 Ваня Цветкова: Как "Писмо до едно неродено дете" от Ориана Фалачи достигна до българските читатели, (СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавър)

          11,30 – 11,45 Наделина Ивова: „Йов” на Иван Грозев – един различен прочит на библейския текст, (Югозападен университет, бакалавър, Българска филология, IV курс)

            11,45 – 12,00 Радея Гешева: Маркираният словоред в италианските журналистически заглавия, (СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавър)

          12,00 - 12,15 Радостина Сотирова: Механизмите на въздействие в чалгаиндустрията, (Югозападен университет, бакалавър, Българска филология, IV курс)

12,15 – 12,45обсъждане на докладите

16,30 – 16,40 Представяне новия брой на сп. Езиков свят – с публикуваните доклади от конференцията през 2011 година (зала 114)

16,40 – 1`7,00 Награждаване на авторите с отличени доклади и закриване на конференцията (зала 114)

 

 

PostHeaderIcon Националните филологически четения за студенти и докторанти 2012

ПОКАНА

За участие в Националните филологически четения за студенти и докторанти, Благоевград, 2012

Уважаеми колеги,

В чест на празника на светите равноапостолни братя Св. Св. Кирил и Методий – 11 май, Филологическият факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” организира за пета поредна година национални научни филологически четения за студенти и докторанти.

Докладите си участниците представят в две секции – литературоведска и езиковедска. Специално жури, в състава на което участват изтъкнати учени от водещите наши хуманитарни висши училища, отличава и награждава най-добрите. На участниците, чиито доклади са отличени с първа, втора или трета награда, се присъжда парична премия.

Наградените доклади се публикуват в специално издание.

Екипът, който всяка година организира тези четения, доц. д-р Антони Стоилов, проф. д-р Магдалена Костова – Панайотова, докт. Павел Филипов приема заявки за участие до 30 април 2012 на адреси:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

PostHeaderIcon През погледа на Атанаска Методиева

Годините и опитът ни правят по-добри – под това мото премина традиционната студентска конференция на 11 май, организирана от филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Научната конференция показа, че от значение за визията на една конференция е опитът – на петата година от нейното организиране видяхме обликът й  променен: залата събра участници от четири университета (СУ „Климент Охридски”; ПУ „Паисий Хилендарски”; Нов Български Университет и ЮЗУ „Неофит Рилски”). Самото жури беше на национално ниво и се справи с трудната задача да излъчи победители от много доклади на литературоведска и езиковедска тематика. За пореден път журито убеди участниците, че е необходим научен стимул и лична изследователска позиция, която да държи стегнат изказа, бяха зададени интересни и провокативни въпроси, чрез които пред  участниците се отвори нов хоризонт за изследване. Студентите направиха дискусиите истинско поле на словесни двубои - в най-положителния смисъл на думата. Основният мотив се открои: обмен на опит в полето на литературознанието и лингвистиката.
Участие взеха, както първокурсници, със своя първи дебют, така и бакалаври, магистри, докторанти. Тази амалгама на участието позволи на организаторите да зададат и следваща задача пред себе си: следващата година конференцията да стане международна. За филологическия факултет денят на светите братя 11 май стана емблематичен с новите запознанства между младите и по-опитните участници, познанства, които в много от случаите се затвърдяват в полето на науката.
Атанаска Методиева, магистрант, Журналистика

 

PostHeaderIcon Студентски четения 2011

На 11 май 2011 г. се състоха традиционните национални студентски научни четения, организирани от Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Национално жури, състоящо се от авторитетни и представителни лица като Амелия Личева, Йордан Евтимов, Цветан Ракьовски и др. присъдиха следните награди в секциите по езикознание и литературознание:
В секцията по езикознание бяха присъдени следните награди:

  • една първа награда на Нина Серкова от СУ "Климент Охридски";
  • две втори - на Петя Славчева и Дора Солакова от ЮЗУ "Неофит Рилски", както и на Таня Пеева от ПУ "Паисий Хилендарски";
  • двете трети награди отидоха при Десислава Димитрова от ПУ "Паисий Хилендарски" и при Радея Гешева от СУ "Климент Охридски".

В секцията по литературознание наградите отидоха при:

  • първата награда бе присъдена на Вили Кастрев от ЮЗУ "Неофит Рилски";
  • двете втори награди отидоха при Елена Борисова от НБУ и Атанаска Методиева от ЮЗУ "Неофит Рилски";
  • Третата награда получи Валентиран Минчева от НБУ.


По време на заключителните изказвания единодушно бе споделено мнението, че с всяка изминала година студентските четения стават все по-продуктивни и успешни.

 

 

 

 

PostHeaderIcon Студентски четения 2011 - Програма

На 11 май 2011 г. започват традиционните национални студентски научни четения, организирани от Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски!

Национално жури ще присъди по три парични награди в две секции – ЕЗИКОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. Отличените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани.

Вече можем да ви предложим програмата на четенията - за да я видите в четим вариант, кликнете върху съответната снимка:

 

PostHeaderIcon Добре дошли

В чест на празника на светите равноапостолни братя Св. Св.  Кирил и Методий - 11 май,  Филологическият факултет на Югозападния университет организира научни филологически четения за студенти и докторанти. Докладите си участниците представят в две секции - литературоведска и езиковедска. Специално жури, в състава на което участват изтъкнати учени от водещите наши хуманитарни висши училища, отличава и награждава най-добрите. На участниците, чиито доклади са отличени с първа, втора или трета награда, се присъжда парична премия. Наградените доклади всяка година се публикуват в специално издание. Тези доклади може да бъдат открити и в този сайт.  Целта е Четенията, които организира Филологическият факултет, да станат център за годишна научна изява на студенти филолози и докторанти както от страната, така и от чужбина. Екипът, който всяка година организира тези четения, е доц. д-р Антони Стоилов, доц. д-р Магдалена Костова - Панайотова, докт. Дончо Георгиев.