PostHeaderIcon Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2014” - ПОКАНА

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози
от българските висши училища!

На 9 май (петък) 2014 г. Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите традиционни филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти.
Каним всички, които са изкушени от проблемни въпроси на езикознанието и литературознанието, да вземат участие в тази конференция. Участниците ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска.
Заявката за участие (ИЗТЕГЛЕТЕ .DOC) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Краен срок за изпращане - 20 април 2014 г.
По време на конференцията трябва да представите доклада си за не повече от 15 минути.
Националните филологически четения са със състезателен характер и ще бъдат оценявани от национално жури, съставено от университетски преподаватели. Участниците, които се класират на първо, второ и трето място във всяка секция, ще получат парични награди, а докладите им ще бъдат публикувани в специален сборник. Най-добрите доклади също ще бъдат публикувани.
Всяка заявка ще получи отговор за допускане в четенията.
Очакваме Ви!

 

PostHeaderIcon Награди в секция „Литературознание”

Награди в секция
„Литературознание”

2013 г.

Първа награда - Наделина Ивова (Югозападен университет; магистър): Измерения на женската същност в първото следосвобожденско списание за жени „Женски свят”(1893-1898)

Втори награди:
- Чавдар Парушев (СУ „Св. Кл. Охридски; докторант”): Реалност – фикция – халюцинация в „Камера потъмняла” на Филип Дик
- Петър Петров (Югозападен университет; бакалавър): Конспективен анализ на критиката на Белински в писмото му до Гогол „Руски класици в защита на народа”
- Виктория Петрова (СУ „Св. Кл. Охридски”; бакалавър): Регресът на модерното общество от миналото до наши дни през погледа на Умберто Еко във „Връща ли се часовникът назад”

Трета награда - Христина Андонова (Югозападен университет; докторант): Женската тема в публицистиката на Петко Славейков

Поощрителни награди:

- Рая Райкова (СУ „Св. Кл. Охридски”; бакалавър): Нежните половинки в науката: приносът на италианките в науката
- Ива Петрова (Югозападен университет; бакалавър): Самотата и затворените пространства в романите на Патрик Зюскинд „Парфюмът” и „Гълъбът”
- Хатидже Сьонмез (Тракийски университет, Турция; бакалавър): „Човек е осъден да бъде свободен” или за естеството на човешкото съществуване в „Погнусата” на Жан-Пол Сартр

 

PostHeaderIcon Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2013”

В деня за почит на Светите братя Кирил и Методий 11 май за поредна година се проведоха Традиционните филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти, организирани от филологическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, под ръководството на декана доц. д-р Антони Стоилов и проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова.

Спрямо своите интереси студентите и докторантите от няколо университета в България, Украйна и Турция представиха своите научни разработки в две секции: езикознание и литературознание. В секциите по езикознание, които преминаха под ръководството на националното жури в лицето на доц. д-р Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”), д-р Дария Карапеткова (СУ „Климент Охридски”), доц. д-р Андреана Ефтимова (СУ „Св. Кл. Охридски”), темите впечатлиха с актуалност, специфика на научния език, теренна работа, задълбочени езиковедски познания, които младите хора систематизираха: Катерина Ушева (Югозападен университет; докторант): Вокално-консонантното взаимодействие в западнорупския говор на село Горно Драглище, Александър Петков (Югозападен университет; докторант): Лексика от банския говор, Соня Розалинова (Югозападен университет; бакалавър): Някои езикови особености в „Слово за лъва, цар на зверовете” от Физиолога в Панагюрския сборник, Михаела Манасиева (СУ „Климент Охридски”; бакалавър): Изразите, свързани с прилагателни и съществителни за националност в италианския и в българския език.

Литературоведските секции бяха придружени със задълбочени дискусии, породени от интересните тези на младите научни опити. Журито в лицето на доц. д.ф.н. Майа Разбойникова (СУ „Св. Кл. Охридски”), проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Магдалена Панайотова (Югозападен университет), д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет) обективно, и с позицията на опита, обърна внимания на някои проблемни ядра в докладите на участниците. Няколко национални литератури (българска, руска, западноевропейска) преплетоха своите въпроси в литературознанието: Виктория Петрова (СУ „Св. Кл. Охридски”; бакалавър): Регресът на модерното общество от миналото до наши дни през погледа на Умберто Еко във „Връща ли се часовникът назад”, Чавдар Парушев (СУ „Св. Кл. Охридски; докторант”): Реалност – фикция – халюцинация в „Камера потъмняла” на Филип Дик, Димитър Димитров (Югозападен университет; бакалавър): Смешното и страшното в „Шинел”.

Тази година някои от докладите бяха с журналистическа насоченост: Наделина Ивова (Югозападен университет; магистър): Измерения на женската същност в първото следосвобожденско списание за жени „Женски свят”(1893-1898), Кристине Василева (СУ „Св. Кл. Охридски”): Съществува ли проблем с политическата коректност в медиите у нас. Реценизраните доклади ще бъдат публикувани с сборник.

Младите автори, бяха отличени с книги, парична награда и почетна грамота за участие. Една от дискусиите завърши с думите на проф. Амелия Личева (СУ „Климент Охридски”), член на националното жури: „Тази година докладите надминаха студентското ниво, те са студентски само формално. Искам да ви поздравя.”.

DSC01165

 

PostHeaderIcon Традиционни филологически четения „Югозападен университет 2013” - ПРОГРАМА

Югозападен университет „Неофит Рилски”

 

Филологически факултет

 

Традиционни филологически четения „Югозападен университет 2013”

11 май 2013 г., събота

П р о г р а м а

Зала 114 (I етаж, надясно след входа)

08,30 ч. - 09,30 ч. – регистриране на участниците

09,30 ч. - 09,45 ч. – откриване на Четенията

Секция по езикознание

Зала 114

Сутрешно заседание, водещ: доц. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

09,45-10,00: Катерина Ушева (Югозападен университет; докторант): Вокално-

            консонантното взаимодействие в западнорупския говор на село Горно Драглище

10,00-10,15: Александър Петков (Югозападен университет; докторант): Лексика от

банския говор

10,15-10,30: Н. Бойчева (Университет в Одеса, Украйна; бакалавър): Названия на

покъщнината в кулевчанския говор

10,30-10,45: Т. Великова (Университет в Одеса, Украйна; бакалавър):

           Антропонимичната система на чушмелийците (с. Криничное, Украйна)

10,45-11,00: Н. Христодорова (Университет в Одеса, Украйна; бакалавър):

           Календарно-обредната терминосистема на българите от с. Кулевча, Украйна

11,00-11,15: Л. Мисержи (Университет в Одеса, Украйна; бакалавър): Основни

граматични и лексикални маркери на делжилерския говор в Украйна

11,15-11,30: Даниела Миткова и Кристин Благоева (Югозападен университет;

           бакалавър): Някои диалектни особености в „Слово за Светата Пасха” от

           Свищовския дамаскин

11,30-11,45: Соня Розалинова (Югозападен университет; бакалавър): Някои езикови

           особености в „Слово за лъва, цар на зверовете” от Физиолога в Панагюрския

           сборник

11,45-12,00: Валентина Петрова и Христина Серафимова (Югозападен университет;

           бакалавър): Някои фонетични, морфологични и лексикални особености в

„Притча за разбойника” от Поп-Пунчовия речник

12,00 -12,15: М. Кишлалъ (Университет в Одеса, Украйна; бакалавър): Средства за

           изразяване на категорията определеност в дамаскините от XVIII век

 

12,15-12,30: Дискусия по докладите

                                                          

Обяд в университетския стол (за сметка на участниците)

 

Следобедно заседание, водещ: д-р Дария Карапеткова (СУ „Св. Кл. Охридски”)

 

13,30-13,45: Марио Соколов (Югозападен университет; бакалавър): Езикови

особености в Житието на Свети Георги

13,45-14,00: Айше Грошар (Югозападен университет; бакалавър): Наблюдения върху

езика на Евангелието от Йоана в Кониковското евангелие

14,00-14,15: Д. Стоянова (Университет в Одеса, Украйна; доктор): Архаизация на

           езика в преписа на Брадатевия превод на „Неделните поучения”

14,15-14,30: Стефан Аврамов (Югозападен университет; бакалавър): Езикови

           особености на Сапуновия превод на Новия завет

14,30-14,45: Анелия Джучкова (Югозападен университет; бакалавър): Езикови

           особености на словото „Изпитание Христово” от Поп-Пунчовия сборник

14,45-15,00: Михаела Манасиева (СУ „Климент Охридски”; бакалавър): Изразите,

           свързани с прилагателни и съществителни за националност в италианския и в

българския език

 

Кафе-пауза

 

Водещ заседанието: доц. д-р Андреана Ефтимова (СУ „Св. Кл. Охридски”)

15,30-15,45: Радина Теодосиева (СУ „Св. Климент Охридски”; бакалавър):

           Ироничният регистър на Люба Кулезич

15,45-16,00: Грета Маркова (Югозападен университет; магистър): Наблюдения върху

           употребата на деепричастия в българския и в гръцкия език

16,00-16,15: Соня Божанина (Югозападен университет; бакалавър): Въпросът за

изговор на алвеоденталната съгласна л като в съвременната българска реч

16,15-16,30: Йордан Марков (Югозападен университет; докторант): Официални

           правописни реформи през първата половина на XX век

16,30-16,45: Иван Михайлов и Николай Балтов (Югозападен университет;

           бакалавър): (Една) Социална употреба на езика – проблемът за символното

           насилие

16,45 – 17,15 Дискусия по докладите

17,15 – 17,45 Награждаване на участници с отличени доклади

 

17,45 – 17,55 Закриване на Традиционните филологически четения

Секция по литературознание

Зала 412 (IV етаж, наляво след стълбището в края на коридора)

Сутрешно заседание, водещ: проф. д-р Магдалена Панайотова

(Югозападен университет)

09,45-10,00: Виктория Петрова (СУ „Св. Кл. Охридски”; бакалавър): Регресът на

           модерното общество от миналото до наши дни през погледа на Умберто Еко

във „Връща ли се часовникът назад”

10,00-10,15: Галина Адамова (Югозападен университет; докторант):Модерният роман

           на Рилке

10,15-10,30: Ива Петрова (Югозападен университет; бакалавър): Самотата и

затворените пространства в романите на Патрик Зюскинд „Парфюмът” и

„Гълъбът”

10,30-10,45: Димитрина Мицева (Югозападен университет; бакалавър): Критика на

обществените норми в драмите „Стълбове на обществото” и „Куклен дом”

на Хенрик Ибсен

10,45-11,00: Хатидже Сьонмез (Тракийски университет, Турция; бакалавър): „Човек е

           осъден да бъде свободен” или за естеството на човешкото съществуване в

           „Погнусата” на Жан-Пол Сартр

11,00-11,15: Чавдар Парушев (СУ „Св. Кл. Охридски; докторант”): Реалност – фикция

– халюцинация в „Камера потъмняла” на Филип Дик

11,15-11,30: Христина Андонова (Югозападен университет; докторант): Женската

           тема в публицистиката на Петко Славейков

11,30-11,45: Наделина Ивова (Югозападен университет; магистър): Измерения на

           женската същност в първото следосвобожденско списание за жени „Женски

           свят”(1893-1898)

11,45-12,00: Диана Пенчева (Югозападен университет; докторант): Феминизмът в

           съвременната чешка литература

12,00-12,15: Рая Райкова (СУ „Св. Кл. Охридски”; бакалавър): Нежните половинки в

           науката: приносът на италианките в науката

12,15-12,30: Стоян Меретев (Институт за литература – БАН; докторант): Книгите на

екранната Джейн Еър

                                                          

Обяд (за сметка на участниците)

 

Следобедно заседание, водещ: доц. д.ф.н. Майа Разбойникова

(СУ „Св. Кл. Охридски”)

 

13,30-13,45: Теодора Първанова (Югозападен университет; бакалавър): Човекът

Достоевски

13,45-14,00: Лилия Стойнева (Югозападен университет; бакалавър): Страшното и

           смешното в света на „Ревизор” от Гогол

14,00-14,15: Димитър Димитров (Югозападен университет; бакалавър): Смешното и

            страшното в „Шинел”

14,15-14,30: Петър Петров (Югозападен университет; бакалавър): Конспективен

           анализ на критиката на Белински в писмото му до Гогол „Руски класици в

           защита на народа”

14,30-14,45: Иван Михайлов и Суадин Чолак (Югозападен университет; бакалавър):

           Д-р К. Кръстев и конфликтът му с Ив. Вазов и Елин Пелин

14,45-15,00: Петрана Кимчева (Югозападен университет; магистър): Ролята и

мястото на Славейковия вестник „Гайда” във възрожденската журналистика

 

Кафе-пауза

 

Водещ заседанието: д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет)

15,30-15,45: Димитър Димитров (Югозападен университет; бакалавър): Анализ на

Една българска Александрия

15,45-16,00: Александрина Георгиева (СУ „Св. Кл. Охридски”): Минало и настояще

           на тоталитарния медиен регистър

16,00-16,15: Кристине Василева (СУ „Св. Кл. Охридски”): Съществува ли проблем с

           политическата коректност в медиите у нас

16,15-16,30: Таня Сотирова (Югозападен университет; бакалавър): Масленица –

           живият дух на най-стария руски празник

16,30-16,45: Радостина Николова (Югозападен университет; бакалавър): Сирни

           Заговезни – време за прошка и взаимно помирение

16,45 – 17,15 Дискусия по докладите

 

Зала 114

17,15 – 17,45 Награждаване на участници с отличени доклади

 

17,45 – 17,55 Закриване на Традиционните филологически четения

 

 

Срокът за подаване на заявки изтече.

 

PostHeaderIcon Традиционни филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози
от българските висши училища!


В деня, в който православната ни църква чества паметта на светите равноапостоли „Св. Св. Кирил и Методий” – 11 май 2013 година, Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите традиционни филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти.
Каним всички, които се чувстват изкушени от проблемни въпроси на литературознанието и езикознанието, да вземат участие в този форум.
Изследователите бакалаври, магистри и докторанти ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска.
Заявката за участие (прилагаме я в отделен файл) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: Студентски четения 2013
Краен срок за изпращане - 20 април 2013 г.
На четенията трябва да представите доклада си за не повече от 15 минути.
Националните филологически четения имат състезателен характер и ще бъдат оценявани от национално жури, съставено от университетски преподаватели. Класираните на първо, второ и трето място ще получат парични награди и възможност докладът да бъде публикуван. Отделно от тях най-добрите ще бъдат публикувани в сборник.
Всяка заявка ще получи отговор за допускане в четенията.
Очакваме Ви!

 

PostHeaderIcon Студентски четения 2012

За шеста поредна година Филологическият факултет на Югозападния университет стана домакин на Националните филологически четения за студенти и докторанти. Участниците тази година бяха над 50 души от няколко български университета – факт, който доказа, че когато едно научно събитие има авторитет, то традициите се утвърждават.

Акцентът на тазгодишните три заседания беше усещането за екипност, провокирано от тематиката на докладите, дискусиите с препоръки и забележки, които да насочат младите автори в тяхната бъдеща научна дейност.

Четенията събраха студенти, магистри и докторанти от пет български университета (СУ „Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НБУ, ШУ „Константин Преславски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), които в кафе-паузите размениха свои координати за бъдещо научно общуване. Конференцията срещна колеги, запознали се на първите филологически четения в Благоевград – повечето от тях към днешна дата докторанти. Националното жури – проф. Магдалена Костова – Панайотова, доц. Антони Стоилов, проф. Милена Кирова, доц. Амелия Личева, д-р Дария Карапеткова и доц. Морис Фадел – с удоволствие, но и трудност отличиха докладите победители в секциите езикознание и литературознание. „Вие ставате все по-добри, ние все по-млади” – с тези думи шеговито проф. Милена Кирова закри Традиционните студентски четения и изрази съжаление, че наградите не са два пъти повече.