PostHeaderIcon Добре дошли

В чест на празника на светите равноапостолни братя Св. Св.  Кирил и Методий - 11 май,  Филологическият факултет на Югозападния университет организира научни филологически четения за студенти и докторанти. Докладите си участниците представят в две секции - литературоведска и езиковедска. Специално жури, в състава на което участват изтъкнати учени от водещите наши хуманитарни висши училища, отличава и награждава най-добрите. На участниците, чиито доклади са отличени с първа, втора или трета награда, се присъжда парична премия. Наградените доклади всяка година се публикуват в специално издание. Тези доклади може да бъдат открити и в този сайт.  Целта е Четенията, които организира Филологическият факултет, да станат център за годишна научна изява на студенти филолози и докторанти както от страната, така и от чужбина. Екипът, който всяка година организира тези четения, е доц. д-р Антони Стоилов, доц. д-р Магдалена Костова - Панайотова, докт. Дончо Георгиев.