PostHeaderIcon Студентски четения 2011 - Програма

На 11 май 2011 г. започват традиционните национални студентски научни четения, организирани от Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски!

Национално жури ще присъди по три парични награди в две секции – ЕЗИКОЗНАНИЕ и ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. Отличените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани.

Вече можем да ви предложим програмата на четенията - за да я видите в четим вариант, кликнете върху съответната снимка: