PostHeaderIcon Студентски четения 2011

На 11 май 2011 г. се състоха традиционните национални студентски научни четения, организирани от Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Национално жури, състоящо се от авторитетни и представителни лица като Амелия Личева, Йордан Евтимов, Цветан Ракьовски и др. присъдиха следните награди в секциите по езикознание и литературознание:
В секцията по езикознание бяха присъдени следните награди:

  • една първа награда на Нина Серкова от СУ "Климент Охридски";
  • две втори - на Петя Славчева и Дора Солакова от ЮЗУ "Неофит Рилски", както и на Таня Пеева от ПУ "Паисий Хилендарски";
  • двете трети награди отидоха при Десислава Димитрова от ПУ "Паисий Хилендарски" и при Радея Гешева от СУ "Климент Охридски".

В секцията по литературознание наградите отидоха при:

  • първата награда бе присъдена на Вили Кастрев от ЮЗУ "Неофит Рилски";
  • двете втори награди отидоха при Елена Борисова от НБУ и Атанаска Методиева от ЮЗУ "Неофит Рилски";
  • Третата награда получи Валентиран Минчева от НБУ.


По време на заключителните изказвания единодушно бе споделено мнението, че с всяка изминала година студентските четения стават все по-продуктивни и успешни.