PostHeaderIcon През погледа на Атанаска Методиева

Годините и опитът ни правят по-добри – под това мото премина традиционната студентска конференция на 11 май, организирана от филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Научната конференция показа, че от значение за визията на една конференция е опитът – на петата година от нейното организиране видяхме обликът й  променен: залата събра участници от четири университета (СУ „Климент Охридски”; ПУ „Паисий Хилендарски”; Нов Български Университет и ЮЗУ „Неофит Рилски”). Самото жури беше на национално ниво и се справи с трудната задача да излъчи победители от много доклади на литературоведска и езиковедска тематика. За пореден път журито убеди участниците, че е необходим научен стимул и лична изследователска позиция, която да държи стегнат изказа, бяха зададени интересни и провокативни въпроси, чрез които пред  участниците се отвори нов хоризонт за изследване. Студентите направиха дискусиите истинско поле на словесни двубои - в най-положителния смисъл на думата. Основният мотив се открои: обмен на опит в полето на литературознанието и лингвистиката.
Участие взеха, както първокурсници, със своя първи дебют, така и бакалаври, магистри, докторанти. Тази амалгама на участието позволи на организаторите да зададат и следваща задача пред себе си: следващата година конференцията да стане международна. За филологическия факултет денят на светите братя 11 май стана емблематичен с новите запознанства между младите и по-опитните участници, познанства, които в много от случаите се затвърдяват в полето на науката.
Атанаска Методиева, магистрант, Журналистика