Традиционни студентски филологически четения

„Югозападен университет 2012

11 май 2012 г., петък

Зала 114 (I етаж, централна сграда, надясно след входа)

П р о г р а м а

Регистрация на участниците - до 09,20 ч.

 

Откриване на конференцията – 09,20 ч. – 09,30 ч.

Секция бакалаври и магистри (114 зала)

              Водещ заседанието: доц. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

            9,30 – 9,45 Красимира Сидерова: Фразеологични единици с компонент ucho / ухо в чешкия и българския език, (Югозападен университет, Магистър, Славянска филология, V курс)

            9,45 – 10,00 Силвия Терзиева: Фразеологични единици, характеризиращи емоцията страх в българския и чешкия език, (Югозападен университет, Магистър, Славянска филология, V курс)

            10,15 – 10,30 Христина Бисеринска: Изразяване на модалната категория необходимост в чешки и български с глагола muset (Югозападен университет, Магистър, Славянска филология, V курс)

            10,30 – 10,45

            10,45 – 11,00 Емилия Илиева, Представяне на темата по опазване на околната среда в българските масмедии (магистърска програма по журналистика, ШУ „Епископ Константин Преславски”)

            11,00 – 11,15 Суадин Чолак, Иван Михайлов: Паисий Хилендарски – 250 години „История славянобългарска” (Югозападен университет, Българска филология, II курс, бакалаври)

            11,15 – 11,30 Николай Трайков, Елена Борисова: Детето в романа на Константин Петканов "Без деца" (Нов български университет, втори семестър в магистърска програма "Литература, книгоиздаване, медии")

            11,30 – 11,45 Елена Борисова, Мартин Бохоров: Плътност на мълчанието в джендър шумовете: Постановки на страстта у Натали Стивънс (Нов български университет, втори семестър в магистърска програма "Литература, книгоиздаване, медии")

            11,45 - 12,00 Илияна Иванова: Предчувствията и самотата в поезията на Петя Дубарова, (СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма)

            11,45 - 12,00 Христина Андонова: Реалните лица на революцията в поезита на Добри Чинтулов, (Югозападен университет, магистърска програма по журналистика)

12,00 – 12,20 – дискусия по докладите

 

Обедна почивка 12,20 – 13,00


Секция докторанти (114 зала)

              Водещ заседанието: проф. Д-р Магдалена Панайотова (Югозападен университет)

 

            13,00 – 13,15 Галина Котева: Някои проблеми на превода на договори от английски на български, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант )

            13,15 – 13,30 Красимира Хаджиева: Homo ludens и „чуждите езици”: игра на думи и/или социално общуване, (Югозападен университет, докторант)

            13,30 – 13,45 Яница Радева, Природата на Иван Теофилов: места на романтичното, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            13,45 – 14,00 Галина Адамова: Непримирима непрестанна ангажираност - това, което Гюнтер Грас трябва да каже, (Югозападен университет, докторант)

            14,00 – 14,15 Атанаска Методиева: Извън формалното - "ZOO, или нелюбовни писма" на Виктор Шкловски, (Югозападен университет, докторант)

            14,15 – 14,30 Илвие КонедареваСън и реалност в “неромана” „Искам го мъртъв“ на Мария Станкова, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            14,30 – 14,45 Димитрина Хамзе: Пробивът на еротичния канон като формодеструкция в творчеството на Витолд Гомбрович, (ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант)

            14,45 – 15,00 Димитър Бурла: Образи на народа в Творчеството на Алеко Константинов (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            15,00 – 15,15 Ивайло Димитров: Константин Величков за литературата, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            15,15 – 15,30 Владимир Игнатов: "Чудният" на Йордан Йовков и "Затворникът" на Константин Константинов, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            15,30 – 15,45 Диана Пенчева: Жени писателки в съвременната чешка литература, (Югозападен университет, докторант)

            15,45 – 16,00 Таня Петрова: Проекции на архетиповия дуализъм в романа "Нечиста кръв" на Борисав Станкович, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

16,00 – 16,20 Дискусия по докладите

16,20 – 16,30 Кафе пауза

 

 

16,30 – 16,40 Представяне новия брой на сп. Езиков свят – с публикуваните доклади от конференцията през 2011 година

16,40 – 1`7,00 Награждаване на авторите с отличени доклади и закриване на конференцията

 

 

Заседателна зала 412 (четвърти етаж)

 

Секция докторанти

 

Водещ заседанието:

 

            9,30 – 9,45 Милена Джерекарова: Свободата на духа в поемата „Смъртта на Смаил ага Ченгич”, (Югозападен университет, докторант)

            9,45 – 10,00 Елисавета Стойчева: Св. Паисий Хилендарски в изследванията на проф. Иван Шишманов“, (Югозападен университет, докторант)

            10,15 – 10,30 Невена Михова: Аспекти на говорещата инстанция в публицистиката на П. Р. Славейков, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант)

            10,30 – 10,45 Камелия Александрова: Разпадът на личността в романите „Изобретателят“ от Борис Шивачев и „Осъдени души“ от Димитър Димов, (Югозападен университет, докторант)

            10,45 – 11,00 Павел Петков: The Image of China in the Eyes of the Western Observers and Travel Writers in the First Half of the Twentieth Century, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант)

            11,00 – 11,15 Александър Елизарев: „Пахаре”: Опит за прочит на сикхски сакрални текстове в аспекта на семантичната рима (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            11,15 – 11,30 Людмила Класанова: Огледало на времето – непреходността на тибетската будистка литература, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            11,30 – 11,45 Райна Деницова: Новият супергерой и неговият модерен читател, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            11,45 – 12,00 Велемира Иванова: Смиреният италианец и Хийтклиф в пиесата „A Legend of Florence” на Джеймс Хенри Лий Хънт (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

Дискусия – 12.00 – 12,20

Обедна почивка 12.20 – 13.00

Следобедно заседание:

 

Водещ заседанието:

            13,00 – 13,15 Александър Богданов: Аспекти на утринната светлина в Ригведа, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            13,15 – 13,30 Виктория Заевска: On the Individuality of the English Rogue in Early Renaissance Picaresque Narratives: Thomas Nashe’s The Unfortunate Traveller, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант)

            13,30 – 13,45 Румяна Дамянова: Мандала: генезис и диахрония на понятието от гледна точка на употреба и значение във фрагменти от Ригведа, Артхашастра, Натяшастра и Абхинаядарпана, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            13,45 – 14,00 Емануела Свиларова: Невъзможното бъдеще на литературата в постмодерното писане, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            14,00 – 14,15 Красимир Иванов: Литературата – (не)възможното бъдеще, (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, докторант)

            14,15 – 14,30 Елена Динева: От живопис към животопис: романът „Обезумялата Грит“ на Доминик Ролен, (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

            14,30 – 14,45 Радостина Игликова: Self-help Literature and the Discourse of “Now” – Textual Efficiency in Online Editions of Cosmopolitan Women`s Magazines (an English-Bulgarian Comparative Study), ШУ „Епископ Константин Преславски”, докторант

            14,45 – 15,00 Павел Филипов: Различният роман. "Хоро" на Антон Страшимиров, (Югозападен университет, докторант)

            15,00 – 15,15 Стоян Меретев: Антиадаптацията - happy end? (БАН, докторант)

            15,15 – 15,30 Катерина Кокинова: За какво служат скобите на Гомбрович и Набоков (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант)

15,30 – 16,00 Дискусия по докладите

16,00 – 16,15 Кафе пауза

 

 

16,30 – 16,40 Представяне новия брой на сп. Езиков свят – с публикуваните доклади от конференцията през 2011 година (зала 114)

16,40 – 1`7,00 Награждаване на авторите с отличени доклади и закриване на конференцията (зала 114)

Зала 558

(пети етаж, по коридора срещу стълбището)

 

Секция бакалаври

 

            9,30 – 9,45 Таня Пеева: Свят 1 - овца - Свят 2: една възможна формула, (ПУ „Паисий Хилендарски”, Българска филология IV курс, бакалавър)

            9,45 – 10,00 Десислава Стоянова: Бърза литература, (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, III курс)

            10,00 – 10,15 Соня Вутова: Алитерационното леене на „Тихият пролетен дъжд” от Николай Лилиев, (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, III курс)

            10,15 – 10,30 Росица Петкова: Арестуваният „Хари Потър”, (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, III курс)

            10,30 - 10,45 Десислава Илиева: Масовата култура в песента на Еминем „Beautiful” (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, IV курс)

            10,45 – 11,00 Александър Войнов: Анализ на песента „Бели птици” от Радослав Петров – Шишарката, (НБУ, бакалавърска програма по език и литература, IV курс)

            11,00 – 11,15 Траян Атанасов: Четенето и невербалната комуникация, (СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавър)

            11,15 – 11,30 Ваня Цветкова: Как "Писмо до едно неродено дете" от Ориана Фалачи достигна до българските читатели, (СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавър)

          11,30 – 11,45 Наделина Ивова: „Йов” на Иван Грозев – един различен прочит на библейския текст, (Югозападен университет, бакалавър, Българска филология, IV курс)

            11,45 – 12,00 Радея Гешева: Маркираният словоред в италианските журналистически заглавия, (СУ „Св. Климент Охридски”, бакалавър)

          12,00 - 12,15 Радостина Сотирова: Механизмите на въздействие в чалгаиндустрията, (Югозападен университет, бакалавър, Българска филология, IV курс)

12,15 – 12,45обсъждане на докладите

16,30 – 16,40 Представяне новия брой на сп. Езиков свят – с публикуваните доклади от конференцията през 2011 година (зала 114)

16,40 – 1`7,00 Награждаване на авторите с отличени доклади и закриване на конференцията (зала 114)