PostHeaderIcon Студентски четения 2012

За шеста поредна година Филологическият факултет на Югозападния университет стана домакин на Националните филологически четения за студенти и докторанти. Участниците тази година бяха над 50 души от няколко български университета – факт, който доказа, че когато едно научно събитие има авторитет, то традициите се утвърждават.

Акцентът на тазгодишните три заседания беше усещането за екипност, провокирано от тематиката на докладите, дискусиите с препоръки и забележки, които да насочат младите автори в тяхната бъдеща научна дейност.

Четенията събраха студенти, магистри и докторанти от пет български университета (СУ „Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НБУ, ШУ „Константин Преславски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), които в кафе-паузите размениха свои координати за бъдещо научно общуване. Конференцията срещна колеги, запознали се на първите филологически четения в Благоевград – повечето от тях към днешна дата докторанти. Националното жури – проф. Магдалена Костова – Панайотова, доц. Антони Стоилов, проф. Милена Кирова, доц. Амелия Личева, д-р Дария Карапеткова и доц. Морис Фадел – с удоволствие, но и трудност отличиха докладите победители в секциите езикознание и литературознание. „Вие ставате все по-добри, ние все по-млади” – с тези думи шеговито проф. Милена Кирова закри Традиционните студентски четения и изрази съжаление, че наградите не са два пъти повече.