PostHeaderIcon Традиционни филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози
от българските висши училища!


В деня, в който православната ни църква чества паметта на светите равноапостоли „Св. Св. Кирил и Методий” – 11 май 2013 година, Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите традиционни филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти.
Каним всички, които се чувстват изкушени от проблемни въпроси на литературознанието и езикознанието, да вземат участие в този форум.
Изследователите бакалаври, магистри и докторанти ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска.
Заявката за участие (прилагаме я в отделен файл) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: Студентски четения 2013
Краен срок за изпращане - 20 април 2013 г.
На четенията трябва да представите доклада си за не повече от 15 минути.
Националните филологически четения имат състезателен характер и ще бъдат оценявани от национално жури, съставено от университетски преподаватели. Класираните на първо, второ и трето място ще получат парични награди и възможност докладът да бъде публикуван. Отделно от тях най-добрите ще бъдат публикувани в сборник.
Всяка заявка ще получи отговор за допускане в четенията.
Очакваме Ви!