PostHeaderIcon Традиционни национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2013”

В деня за почит на Светите братя Кирил и Методий 11 май за поредна година се проведоха Традиционните филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти, организирани от филологическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, под ръководството на декана доц. д-р Антони Стоилов и проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова.

Спрямо своите интереси студентите и докторантите от няколо университета в България, Украйна и Турция представиха своите научни разработки в две секции: езикознание и литературознание. В секциите по езикознание, които преминаха под ръководството на националното жури в лицето на доц. д-р Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”), д-р Дария Карапеткова (СУ „Климент Охридски”), доц. д-р Андреана Ефтимова (СУ „Св. Кл. Охридски”), темите впечатлиха с актуалност, специфика на научния език, теренна работа, задълбочени езиковедски познания, които младите хора систематизираха: Катерина Ушева (Югозападен университет; докторант): Вокално-консонантното взаимодействие в западнорупския говор на село Горно Драглище, Александър Петков (Югозападен университет; докторант): Лексика от банския говор, Соня Розалинова (Югозападен университет; бакалавър): Някои езикови особености в „Слово за лъва, цар на зверовете” от Физиолога в Панагюрския сборник, Михаела Манасиева (СУ „Климент Охридски”; бакалавър): Изразите, свързани с прилагателни и съществителни за националност в италианския и в българския език.

Литературоведските секции бяха придружени със задълбочени дискусии, породени от интересните тези на младите научни опити. Журито в лицето на доц. д.ф.н. Майа Разбойникова (СУ „Св. Кл. Охридски”), проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Магдалена Панайотова (Югозападен университет), д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет) обективно, и с позицията на опита, обърна внимания на някои проблемни ядра в докладите на участниците. Няколко национални литератури (българска, руска, западноевропейска) преплетоха своите въпроси в литературознанието: Виктория Петрова (СУ „Св. Кл. Охридски”; бакалавър): Регресът на модерното общество от миналото до наши дни през погледа на Умберто Еко във „Връща ли се часовникът назад”, Чавдар Парушев (СУ „Св. Кл. Охридски; докторант”): Реалност – фикция – халюцинация в „Камера потъмняла” на Филип Дик, Димитър Димитров (Югозападен университет; бакалавър): Смешното и страшното в „Шинел”.

Тази година някои от докладите бяха с журналистическа насоченост: Наделина Ивова (Югозападен университет; магистър): Измерения на женската същност в първото следосвобожденско списание за жени „Женски свят”(1893-1898), Кристине Василева (СУ „Св. Кл. Охридски”): Съществува ли проблем с политическата коректност в медиите у нас. Реценизраните доклади ще бъдат публикувани с сборник.

Младите автори, бяха отличени с книги, парична награда и почетна грамота за участие. Една от дискусиите завърши с думите на проф. Амелия Личева (СУ „Климент Охридски”), член на националното жури: „Тази година докладите надминаха студентското ниво, те са студентски само формално. Искам да ви поздравя.”.

DSC01165