PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти 2015 - ПРОГРАМА

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2015”
11 май 2015 г., понеделник

Зала 114 (I етаж, централна сграда, надясно след входа)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,35 ч. - регистриране

09,35 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

09,45 – 10,00 Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент):”Uncle Tom’s Cabin” and „Gone With the Wind” between truth and fiction

10,00 – 10,15 Мария Стоянова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Etymology of the words Bulgaria and Bulgarian

10,15 – 10,30 Дениса Черма (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Пйетър Богдани в албанската култура

10,30 – 10,45 Ерол Емилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Трансформации на героичното в романа „Калуня-каля” на Георги Божинов

10,45 – 11,00 Александра Колева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Типология на подчинените изречения в „Рибния буквар” на Петър Берон  

11,00 – 11,15 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Най-късата сянка. Събитието раздвояване в разказа «Черният дом» от Вл.Полянов

11,15 – 11,30 Цветелина Моралиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Названия за жена родилка в българския език

Дискусия
11,30 – 12,00
12,00 – 13,00: Почивка за обяд
 
Следобедно заседание
Водещ заседанието: проф. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

13,00 – 13,15 Наталия Димитрова (ШУ „Еп. Константин Преславски”, докторант): „Законът олицетворяваше абсурда” – специфики на правоприлагането по „Член 33” и „Небивала защита”  

13,15 – 13,30 Милена Накова-Петрова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Имена за вършители на действие (nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII-XIV век

13,30 – 13,45 Елена Борисова (Институт за литература при БАН, докторант): Безсмъртната смърт и границата на човешкия живот в романите на Галин Никифоров

13,45-14,00 Василка Бранкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Наблюдения над текстовата история на Псалм 87  в славянската традиция (начални бележки към историята на Шестопсалмието)

14,00 – 14,15 Боряна Владимирова (Институт за литература към БАН, докторант): Женските коси в българската литература – четири модела на прочит

14,15 – 14,30 Борислава Балиова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Наблюдения над стилистичните особености на Житието на светите Четиридесет мъченици  (метафорични тропи)

14,30-14,45 Деница Венкова (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Константин Павлов като драматург

Дискусия
14,45 – 15,15

15,15 – 15,30 – награждаване на автори на отличени доклади

15,30 – 15,45 - закриване на Националните филологически четения