PostHeaderIcon Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2016” - ПРОГРАМА

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2016”
11 май 2016 г., сряда

Зала 1 412 (IV етаж, централна сграда, наляво след стълбището)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,30 ч. - регистриране

09,30 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

09,45 – 09,55 Кристина Балтова - Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Пътешествия във времето или път между два свята

09,55 – 10,05 Филиз Адем (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Сватбата през погледа на различните религиозни и етнически общности в Гоцеделчевско

10,05 – 10,15 Анна Лянчова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Словообразувателната категория  „Имена за производители на действие” в „Рибния буквар” на Петър Берон

10,15 – 10,25 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Диаболичната жена – образ отвъд мислимото. Структура на женския образ в разказа „Пробуждане” от Вл. Полянов

10,25 – 10,35 Беатрис Тодорова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Женската трудова миграция от Видин към Италия – етноложки анализ

10,35 – 10,45 Ива Иванова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Транспозитивни употреби на някои морфологични категории в рекламните текстове за мода   

10,45 – 10,55 Цветелина Митова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Пътешествия в съня

10,55 – 11,05  Александра Колева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): "Особености на подчинените обстоятелствени изречения в "Болгарска граматика" на Неофит Рилски"

11,05 – 11,15  Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, бакалавър): "Поетическият превод"

Дискусия
11,20 – 12,00
12,00 – 13,00: Почивка за обяд
 
Следобедно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

13,00 – 13,10 Изабел Радойчева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Балнеолечението в Кюстендил в периода на социализма – етноложки  аспекти      

13,10 – 13,20 Нели Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Модалните частици в немския език и преводът им на български език в повестта „Двойната Лотхен” от Ерих Кестнер

13,20 – 13,30 Спасимир Тренчев (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Научно-фантастичният
         жанр като нефантастика или за изграждането на светове от думи   

13,30 - 13,40 Ралица Огнянска (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Архитектурният комплекс
        „Вароша” като културно-историческо наследство

13,40 – 13,50 Деница Генчева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Билингвизъм и диглосия в социалните мрежи

13,50 – 14,00 Ева Монева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): „Зеленият път” от Стивън Кинг
 – етика, естетика и художествено внушение   

14,00 - 14,10 Мартина Недялкова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Феминизмът
в Азия – национални и транснационални практики в Япония, Китай и Южна Корея

14,10 - 14,20 Яна Янкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Отвъд думите. Среща на думи
и образи в романа «Девата в градината»

Дискусия
14,20 – 15,00

15,00 – 15,30 – награждаване на автори на отличени доклади

15,30 – 15,45 - закриване на Националните филологически четения