PostHeaderIcon ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ „ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016

КАТО ЛЪВОВЕТЕ

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
„ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016”

В деня за почит на Светите братя Кирил и Методий 11 май за десета поредна година се проведоха Традиционните филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти, организирани от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, под ръководството на заместник-ректора проф. д-р Антони Стоилов и Декана на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова,.
В Четенията участваха студенти и докторанти от няколко български университета, които представиха своите научни разработки в две секции: езикознание и литературознание.
В секциите по езикознание, които преминаха под ръководството на националното жури в лицето на проф. д-р Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”), д-р Дария Карапеткова (СУ „Климент Охридски”), темите впечатлиха с актуалност, специфика на научния език, теренна работа, задълбочени езиковедски познания, които младите хора систематизираха. Литературоведската секция беше придружена със задълбочени дискусии, породени от интересните тези на младите учени. Журито в лицето на, проф. д-р Амелия Личева и проф. д-р Магдалена Панайотова обективно и от позицията на опита, обърна внимание на някои проблемни ядра в докладите на участниците. В работата на конференцията се включиха и много млади етнолози. От тях бе отличен докладът на студентката Беатрис  Тодорова.
Тази година някои от докладите бяха с журналистическа насоченост, което не  е изненада, като се има предвид, че интересът към магистърската програма на Филологическия факултет, свързана с работа в медиите, се радва на огромен интерес ”): Съществува ли проблем с  политическата коректност в медиите у нас.
Рецензираните доклади, които отговарят на научните критерии, ще бъдат публикувани.
Раздадени бяха 4 награди в езиковедската, и 4 награди в литературоведската секция. Младите автори, бяха отличени със сертификати и парични бонуси.

2016
Наградени доклади

Езикознание
Първа награда: Анна Лянчова, ЮЗУ, студент – 120 лв.
Втора награда: Александра Колева, СУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Нели Иванова, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Ива Иванова, СУ, докторант – 70 лв.

Литературознание
Първа награда: Мартина Недялкова, СУ, докторант – 120 лв.
Втора награда: Спасимир Тренчев, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Десислава Узунова, СУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Беатрис Тодорова, ЮЗУ, студент – 70 лв.

filo2016 1

filo2016 2

filo2016 3