PostHeaderIcon Наградени доклади

Представяме ви наградените доклади през годините.

2011 г.

Атанаска Методиева, ЮЗУ - можете да изтеглите доклада от тук.

Вили Кастрев, ЮЗУ - можете да изтеглите доклада от тук.

Елена Борисова - можете да изтеглите доклада от тук.

Валентина Минчева - можете да изтеглите доклада от тук.

Радея Гешева - можете да изтеглите доклада от тук.

Таня Пеева - можете да изтеглите доклада от тук.

Нина Серкова - можете да изтеглите доклада от тук.

Дора Солакова, Петя Славчева, ЮЗУ - можете да изтеглите доклада от тук.


2010 г.


Секция "Езикознание"

Първа награда:

Дора Делчева Солакова, ЮЗУ - можете да изтеглите доклада от тук.

Две втори награди:

1. Александър Антониев Павлов, ЮЗУ - можете да изтеглите доклада от тук.
2. Катя Христова Терзийска, ЮЗУ - можете да изтеглите доклада от тук.

Трета награда:

Александър Николаев Петков, ЮЗУ

Секция "Литературознание"

Две втори награди:

1. Атанаска Симеонова Методиева, ЮЗУ - можете да изтеглите доклада от тук.
2. Цветелина Иванова Кирилова, СУ - можете да изтеглите доклада от тук.

Четири трети награди:

1.Вили Александров Кастрев, ЮЗУ - можете да изтеглите доклада от тук.
2. Жени Стоянова Иванова, СУ - можете да изтеглите доклада от тук.
3. Елина Иванова Борисова, НБУ - можете да изтеглите доклада от тук.
4. Теодора Руменова Иванова

2009


2008

Във втората национална студентска конференция на Филологическия факултет по случай 11 май 2008 се включиха с доклади 9 студенти.

Петя Славчева (ЮЗУ), Дора Солакова (ЮЗУ) – “Аналитизъм и синтетизъм в съвременния български език според метода на квантитативната типология” докторант Кристина Йорданова (СУ) – “Женската болест. Меланхоличката и кризата в семейния модел през 20-те години” Атанаска Методиева (ЮЗУ) – “Село Степанчиково и неговите обитатели” и езикът на драмата